Strefa rodzica

Harmonogram Spotkań z Rodzicami

Rok szkolny 2017/2018

Rodzice oprócz terminowych spotkań, mogą kontaktować się ze szkołą i przekazywać swoje uwagi w każdej chwili

za pomocą e-maila ( uniwerekck@o2.pl) oraz telefonicznie (413686696) .