Strefa rodzica

Harmonogram Spotkań z Rodzicami

godzina 16.00

18 września 2018

11 grudnia 2018

8 stycznia 2019

12 marca 2019

14 maja 2019

Rok szkolny 2018/2019

Rodzice oprócz terminowych spotkań, mogą kontaktować się ze szkołą i przekazywać swoje uwagi w każdej chwili

za pomocą e-maila ( uniwerekck@o2.pl) oraz telefonicznie (413686696) .