Bezpłatne szkoły dla młodzieży
Nabór do klas pierwszych

Trwają zapisy uczniów III klas gimnazjum do naszych szkół ponadgimnazjalnych:


Liceum Ogólnokształcącego

klasy mundurowe


Technikum Zawodowego

klasy mundurowe


budowlane, mechaniczne, fryzjerskie, hotelarskie, gastronomiczne, informatyczne, technik pojazdów samochodowych, technik obsługi turystycznej, spedytor, logistyk, kolejarskie, ochrona środowiska, kucharz, kelner, urządzenia sanitarne, geodeta, technolog odzieży, architektura krajobrazu.


Szkoły Branżowej I stopnia (dawna ZSZ)- (uczeń otrzymuje zapłatę za pracę):

lakiernik, blacharz, ślusarz, sprzedawca, stolarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, brukarz,mechanik kierowca, monter zabudowy i robót wykończeniowych, mechanik pojazdów samochodowych, pracownik pomocniczej obsługi hotelowej, murarz,mechanik motocyklowy , kolejarskie, posadzkarz, fryzjer, krawiec, kucharz, piekarz, cukiernik, strażacka, policyjna, wojskowa, straży granicznej.

 

Szanowny gimnazjalisto!


Jeśli zapoznałeś się z ofertą edukacyjną naszych szkół i podjąłeś już decyzję wyboru szkoły - wypełnij kwestionariusz osobowy - dostępny w zakładce rekrutacja (poniżej), następnie wydrukuj wypełnione podanie i przynieść do naszej szkoły, bądź osobiście zgłoś się do sekretariatu szkoły. Czekamy na Ciebie.


Nie musisz się logować- wystarczy, że złożysz:

kwestionariusz osobowy-dostępny poniżej i sekretariacie szkoły

świadectwo ukończenia gimnazjum

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

karta zdrowia

2 zdjęcia legitymacyjne


Szkoły dla dorosłych - zaoczne

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Szkoły policealne

Techinkum (kursy kwalfikacji zawodowych)

Szkoły zawodowe (kursy kwalfikacji zawodowych)


Proponujemy zawody:


budowlane, mechaniczne, fryzjerskie, hotelarskie, gastronomiczne, informatyczne, technik pojazdów samochodowych, technik obsługi turystycznej, spedytor, logistyk, kolejarskie, ochrona środowiska, kucharz, kelner, urządzenia sanitarne, geodeta, technolog odzieży, architektura krajobrazu, lakiernik, blacharz, ślusarz, sprzedawca, stolarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, brukarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, mechanik pojazdów samochodowych, pracownik pomocniczej obsługi hotelowej, murarz,mechanik motocyklowy , kolejarskie, posadzkarz, fryzjer, krawiec, kucharz, piekarz, cukiernik,
Klasy mundurowe: strażacka, policyjna, wojskowa, straży granicznej.


 

Zapisy cały rok

Kwestionariusz osobowy

 

Szkoła

Zawód np.: Fryzjer, Kucharz, Stolarz, Mechanik, Informatyk

Nazwisko

Imiona

Numer telefonu

E-mail

Pesel

Miejscowość, ulica i numer

DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH

Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

Nazwa i adres szkoły do której uczęszczał kandydat

ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW STATUTU SZKOŁY

ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na naukę i zatrudnienie mojego dziecka w ramach praktycznej nauki zawodu oraz na udział w zawodach sportowych, wycieczkach, organizacjach działających w szkole oraz na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka (zgodnie z ustawą z dn.29.10.2010r.) w celach promocyjnych szkoły i zobowiązuję się do systematycznej współpracy wychowawczej z nauczycielami.